pondělí 3. října 2016

Režisér Jan Mocek o performance Zářící město

Experimentální zvuková performance Zářící město se žánrově pohybuje na pomezí divadla a soundartu. Vypraví příběhy tří postav z prostředí panelových sídlišť, a právě život v panelovém domě je zásadním tématem této site-responsive performance. Zářící město vychází z metod dokumentárního divadla a kombinuje rozhovory s obyvateli panelových sídlišt, orální historii sídliště, autentické audio záznamy dějinných událostí s fragmenty textů Le Corbusiera a Heinera Müllera.
Tři herci, tři zvukové stopy
Performance se odehrává v prostoru panelového domu, před kterým stojí diváci a sledují herecké akce v oknech a v jeho okolí. Diváci jsou vybaveni bezdrátovými tříkanálovými sluchátky, pomocí kterých mohou přepínat mezi třemi simultáními ději – střihem tak tvoří zcela nové významy, fragmentarnizují strukturu  představení a tvoří si vlastní interpretace. Představení tak není možné vnímat jako jeden celek, ale jako souhrn fragmentů, které vytvořil svojí participací divák. Technologické řešení performance tak přináší do divadla nový typ interaktivity.
Auditivní dramaturgie performance je založená na postupném prolínaní zprvu oddělených zvukových „soundtracků“; jde o strategii, která se realizuje skrze typické panelákové průslechy a přináší do inscenace sousedské téma sdílené intimity.
 Tři příběhy, tři desetiletí
Performance vznikla v lokalitě pražského sídliště Černý Most. Příběhy postav odkazují k místním reáliím a usilují o zachycení proměny sídliště, potažmo české společnosti během posledních dekád. Časové rámování jednotlivých dějů odkazuje k proměnám sociální sklaby obyvatel sídlišť, které souvisí s jejich postupnou výstavbou a porevoluční proměnou vlastnických vztahů bytových jednotek. Postava homosexuála (hraje: Jakub Folvarčný) je určena zhruba počátkem „Husákových“ 80. Let, tedy období, které charakterizuje dokončování masové výstavby panelových sídlišt a také postupný úpadek předlistopadové ideologie v socialistickém Československu. Sleduje také osudy homosexuálů za normalizace a jejich život na okraji společnosti. Nástup „nových náboženství“, a to jak v doslovném religiozním smyslu slova, tak v přeneseném ekonomicko / sociálním významu, je konceptuálním rámcem pro postavu jehovistky (hraje: Iveta Jiříčková), která je spojená s počátkem „transformačních“ 90. Let. Jehovisté jsou na sídlišti Černý Most silnou komunitou, s vlastním domem a modlitebnou a postava jehovistky vychází z rozhovorů s nimi. Problémy současnosti, příchod migrantů, jako jsou důsledky gentrifikace velkých měst, a stále častější pronajímání bytů cizincům, reprezentuje třetí postava ruské emigrantky (hraje: Irina Andreeva).
Jelikož se jedná o prostorově specifickou performance, její uvedení mimo původní lokalitu předpokládá několikadenní „terénní výzkum“ přímo na místě a historickou - dokumentační přípravu.  Performance je adaptovatelná na země středo a východo - evropského prostoru, který spojuje zejména sdílená historie tzv. východního bloku, ale i řada dalších témat.

/Jan Mocek, režisér/

sobota 1. října 2016

Site specific v paneláku Zářící město již tento týden

Tři zvukové stopy, tři videa, tři herci. Experimentální zvukovou performance Jana Mocka uvidíte již 7. a 8. října v Praze na sídlišti Černý most. 
Performance Zářící město přichází s očekávanou podzimní reprízou. 7. a 8. října se na Plechárně znovu rozezní netradiční divadlo o životě v paneláku, o hlučných sousedech a domovních schůzích v kočárkárně a o cizích lidech žijících v identických bytech oddělených patnácticentimetrovou příčkou.
„Zvuky budou k publiku přenášeny skrze tříkanálová bezdrátová sluchátka. Každý divák si tak interaktivním přepínáním mezi simultánními příběhy složí svoji vlastní inscenaci. Nikdo tak neuvidí celé představení, ale pouze jeho vybranou část“, říká Jan Mocek, jeden z autorů projektu.
Původně utopický sen architekta Le Corbusiera, který v urbanistickém projektu „Zářícího města“ požadoval „bydlení v zeleni pro všechny“, se proměnil v žitou realitu třetiny obyvatel poválečné východní Evropy. Sídliště Černý Most, které bylo součástí masové výstavby panelových sídlišť v Československu, je domovem pro téměř třicet tisíc lidí. Přijďte zjistit, jak se jim v paneláku žije. Po obou představeních následuje Silent Disco na Plechárně.
Představení Zářící město se koná 7. a 8. října, začátek vždy ve 20:00. Délka představení: cca 35 minut. Vhodné od 9 let. Vstupné 100 Kč. Představení je kapacitně omezeno počtem sluchátek, proto doporučujeme včasnou rezervaci na GoOut.cz. Více na zaricimesto.blogspot.cz
Koncept: Jan Mocek, Táňa Švehlová
Hrají: Irina Andreeva, Jakub Folvarčný, Iveta Jiříčková, Pavel Martinec
Adresa: Plechárna Černý Most, Bryksova 1002/20, 198 00 Praha 14

úterý 6. září 2016

Zářící město ozvučí okna paneláků v Plzni


Divadelní představení Zářící město je součástí open air programu Mezinárodního festivalu Divadlo a koná od 9. do 11. září, a to v samotných prostorách panelového domu na sídlišti Bory. Představení o hlučných sousedech, domovních schůzích v kočárkárně, poblikávajících televizorech a paralelních životech oddělených patnícticentimetrovou příčkou zkoumá specifika panelových sídlišť. Jak se žije v paneláku?

Výstavba panelových domů začala v Plzni v šedesátých letech a právě Borské sídliště bylo postaveno jako jedno z prvních. Název projektu Zářící město odkazuje ke konceptu švýcarského architekta Le Corbusiera, který takto pojmenoval svůj urbanistický projekt, žádající „bydlení v zeleni pro všechny“. Socialistická výstavba proměnila tento sen v žitou realitu třetiny obyvatel poválečné východní Evropy.

Experimentalní zvuková performance pro tři herce, tři zvukové stopy a tři videa klade důraz na zapojení diváka: pomocí tříkanálových sluchátek si může mezi jednotlivými příběhy přepínat a vytvářet si tak vlastní představení. Vzniklá perfomance, která se žánrově pohybuje na pomezí divadla a soundartu, vypraví příběhy tří postav na pozadí širších celospolečenských změn v průběhu posledních padesáti let v České republice. Každá z postav představuje totiž jednotlivé historické období, charakterizované nejen dějinnými událostmi, ale také architektonickým rozvojem Plzně. V prvním patře se tak potkáváme s dobou předrevoluční, v druhém patře nahlédneme do 90. let a ve třetím patře je zachycena současnost.

O svých sousedech se v paneláku dozvídáte hlavně skrze zvuky, které prochází jeho prostupnými stěnami. Naším záměrem bylo vytvořit performanci, která bude založená na zvukové složce. Proto jsme zvolili přenos tří stop zvuku skrze tříkanálová sluchátka, což zároveň divákům umožňuje interaktivně přepínat mezi simultánními zvuky a skládat si svoji vlastní inscenaci. Žádný divák tak neuvidí celé představení, ale pouze jeho část. Panelová sídliště nás fascinují svojí estetikou, která vytváří unikátní scénografii, a také masovým měřítkem. Stačí se podívat z okna, abyste si udělali obrázek o sledovanosti televizních kanálů. Je to takový stát ve státě, město ve městě, říká Jan Mocek, jeden z autorů projektu.
Projekt Zářící město připravili Jan Mocek a Táňa Švehlová ve spolupráci s herci Irinou Andreevou, Jakubem Folvarčným a Ivetou Jiříčkovou. Režisér Jan Mocek na sebe poprvé upozornil kontroverzním představením se skupinou FKK: Wir tanzen im Quadrat, které bylo oceňené jako Projekt roku na festivalu Next Wave (2010) a Sukces měsíce Divadelních Novin. Později společně s Táňou Švehlovou uvedl videowalk Play Underground (2015), který se odehrával v podzemních garážích Národního divadla a byl uveden na festivalu Divadlo v minulém roce.

Představení Zářící město vzniklo ve spolupráci a za podpory  Prahy 14 kulturní, za podpory Art Prometheus a bylo poprvé uvedeno na sídlišti Černý Most v dubnu 2016. Za poskytnutí prostor pro uvedení v Plzni děkujeme Plzeňské krajské radě dětí a mládeže a všem obyvatelům „našeho“ paneláku.

Představení Zářící město se koná 9.-11.9., začátek ve 21:30h. / Délka představení: 40 minut.
Vstupné volné. Představení je kapacitně omezeno počtem sluchátek, proto doporučujeme včasný příchod na místo. Začátek představení: Volnočasové centrum Skupovka, Skupova 4, Plzeň-Bory. / Vhodné od 9 let.
Pro dotazy tana.svehlova@gmail.com nebo 734 445 137.

Koncept: Jan Mocek, Táňa Švehlová
Hrají: Irina Andreeva, Jakub Folvarčný, Iveta Jiříčková
úterý 5. dubna 2016

Zářící město zve diváky na zvukovou performanci o životě v paneláku

Multimediální site-specific performance Zářící město se koná od 13. do 15. dubna, a to v samotných prostorách panelového domu ve vnitrobloku Vybíralova na sídlišti Černý Most. Představení o hlučných sousedech, domovních schůzích v kočárkárně, poblikávajících televizorech a paralelních životech oddělených patnícticentimetrovou příčkou zkoumá specifika panelových sídlišť  jako laboratoře širších celospolečenských fenoménů.  Jak se žije v paneláku?

Název projektu Zářící město odkazuje ke konceptu švýcarského architekta Le Corbusiera, který takto pojmenoval svůj urbanistický projekt, žádající „bydlení v zeleni pro všechny“. Socialistická výstavba proměnila tento sen v žitou realitu třetiny obyvatel poválečné východní Evropy. Také sídliště Černý Most bylo součástí masové výstavby panelových sídlišť a dnes zde bydlí téměř třicet tisíc lidí.

Experimentalní zvuková performance pro tři herce, tři zvukové stopy a tři videa přináší do divadla nový typ interaktivity:  pomocí tříkanálových sluchátek mohou diváci přepínat mezi jednotlivými ději a vytvářet si tak vlastní představení. Vzniklá perfomance, která se žánrově pohybuje na pomezí divadla a soundartu, vypraví příběhy tří postav na pozadí širších celospolečenských změn. Konfrontací privátního a veřejného prostoru, která je charakteristická pro prostředí panelových sídlišť přivádí k podstatným otázkám tuzemské „transformační“ současnosti i minulosti.

O svých sousedech se v paneláku dozvídáte hlavně skrze zvuky, které prochází jeho prostupnými stěnami. Naším záměrem bylo vytvořit performanci, která bude založená na auditivní složce. Proto jsme zvolili přenos tří stop zvuku skrze tříkanálová sluchátka, což zároveň divákům umožňuje interaktivně přepínat mezi simultánními zvuky a skládat si svoji vlastní inscenaci. Žádný divák tak neuvidí celé představení, ale pouze jeho část. Panelová sídliště nás fascinují svojí estetikou, která vytváří unikátní scénografii, a také masovým měřítkem. Stačí se podívat z okna, abyste si udělali obrázek o sledovanosti televizních kanálů. Je to takový stát ve státě, město ve městě, říká Jan Mocek, jeden z autorů projektu.

Projekt Zářící město připravili Jan Mocek a Táňa Švehlová ve spolupráci s herci Irinou Andreevou, Jakubem Folvarčným a Ivetou Jiříčkovou. Režisér Jan Mocek na sebe poprvé upozornil kontroverzním představením se skupinou FKK: Wir tanzen im Quadrat, které bylo oceňené jako Projekt roku na festivalu Next Wave (2010) a Sukces měsíce Divadelních Novin. Později společně s Táňou Švehlovou uvedl videowalk Play Underground (2015), který se odehrával v podzemních garážích Národního divadla a byl pozván např. na plzeňský festival Divadlo či festival Performing Prague v rámci Pražského Quadriennale.

Představení Zářící město je součástí participativních aktivit v rámci projektu Vybíralka 25, který organizuje Institut pro plánování a rozvoj hlavního města Prahy ve spolupráci s Prahou 14 kulturní, s cílem podpořit zapojení samotných obyvatel do budoucího rozvoje sídliště. Projekt podpořila a produkčně zajistila Praha 14 kulturní.

Představení Zářící město se koná 13. – 15. dubna, začátek ve 20h. Délka představení: 30 minut.
Vstupné 55/75kč. Předprodej GoOut.cz / Představení je kapacitně omezeno počtem sluchátek, proto doporučujeme včasnou rezervaci na GoOut.cz: https://goo.gl/UbiLqW
Začátek představení: Plechárna Černý most. / Vhodné od 9 let.
Informace na tana.svehlova@gmail.com nebo 734 445 137.
Více na http://www.plecharnacernymost.cz/cz/program/zarici-mesto-13
nebo https://www.facebook.com/playundergroundvideowalk/?fref=ts


Koncept: Jan Mocek, Táňa Švehlová
Hrají: Irina Andreeva, Jakub Folvarčný, Iveta Jiříčková
Produkce: Tereza Němečková
Plechárna Černý Most, Bryksova 1002/30, 198 00 Praha 14

Foto